Anh chàng nhân viên số hưởng lọt vào mắt xanh của sếp nữ Maron Natsuki