Chính thất thuê người bắt cóc và hãm hiếp tiểu tam Ayaka Tomoda