Cùng em đồng nghiệp Yu Shinoda trải qua đêm mưa gió ở công ty