Đang tập Yoga thì hai thầy trò hứng tính nên quất luôn