Dù đã gần 30 tuổi nhưng vóc dáng cũng như hàng họ em nó vẫn như ngày nào