Em hàng xóm Miki Aimoto nhờ sang xem giùm cái bóng đèn và cái kết