Em nhân viên công sở Mayuki Ito bị sếp phá trinh trong chuyến đi công tác