Em nhân viên tư vấn bảo hiểm Ryoko Saito và anh khách hàng cu to