Em nhân viên văn phòng Miku Ohashi bị sếp lừa vào nhà nghỉ