Em nữ sinh Tsukasa Aoi gặp kẻ biến thái trong thư viện