Em sinh viên trường y Mio Ozora cùng lúc cặp với 2 người đàn ông