Gái đĩ Eimi Fukada và cậu thanh niên mới lớn chưa trải sự đời