Nát bím trước sức dập như máy khâu của ông bố dượng khoai to