Ông bác số hưởng và hai cô cháu gái dâm đãng Haley Reed, Kyler Quinn