Phát hiện chồng phản bội, Aki Sasaki đã làm điều không tưởng