Thanh niên mới đi nghĩ vụ và lần đầu đi chơi với em gái xinh 18 tuổi