Tối nay hẹn gặp bác ở nhà nghỉ này nhé Eimi Fukada