Yêu là phải địt cũng như đói là phải ăn Tsubaki Rika